søndag 6. desember 2020

Langhelg med vedhogst

De siste tre furuene ble kappet og kløyvd i helga. Til sammen er det nå sju store furuer i to stabler. Til sammen fire kubikk med furuved.

Her går det unna med kappsag og vedkløyver.

Ferdig stablet og passet på av to store artsfrender.