mandag 21. juli 2014

Delfiner på Linesfjorden

På vei hjem i 6-tiden traff vi på en flokk på cirka 30 delfiner. Lenge trodde jeg at det var gulflankedelfin da det passet med beskrivelsen, men etter å ha googlet litt tror jeg mer på at det var kvitskjevinger da disse er de vanligste langs kysten.
Dette var en spektakulær opplevelse på sjøen for oss selv om det ikke er uvanlig ifølge havforsker Tore Haug i intervju med Bergensavisen. Særlig de første 10 minuttene var delfinene aktive rundt båten. Vi så dem i sjøen langs båten for deretter å dukke opp foran.
Her freser en av delfinene avgårde så vannspruten står. Vi så også 3-4 hopp der hele delfinen var opp i lufta. Men dessverre fikk jeg ikke fanget det på bilde.


Litt googling avslører at det er ganske mange observasjoner av delfin langs kysten de seinere årene. Ut fra det jeg fant på nettet kan dette skyldes flere ting: 1) Det er mer folk på sjøen nå enn for bare noen ti-år siden, 2) Det er blitt varmere i havet og maten delfinene går etter har trukket nordover, 3) Alle har med seg smarttelefon alltid, og dermed spres observasjoner hurtig på sosiale medier som bilder og film, og effekten av dette er at flere hører om observasjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar