onsdag 3. august 2016

Jekta Pauline på vei sørover

Jekta Pauline passerte på vei sørover i dag. Den har vært på en rundtur nordover først til Bodø og deretter til Lofoten. Til Bodø hadde den med seg grunnstokken til det nye Norsk jektefartsmuseet som skal bygges der. Deretter fortsatte den til Svolvær for å laste tørrfisk som den skulle ha med seg sørover. Det er en symbolsk reise som viser hvordan tømmer ble fraktet nordover og tørrfisk sørover.

Pauline var innom Lysøysund og leverte 10 kilo tørrfisk. Deretter reiste den inn Trondheimsfjorden til Steinkjer.


Fra Wikipedia: Jekta Pauline er opprinnelig bygd i 1860 som et klinkbygd fartøy, og hadde da navnet «Letnesjekta» etter gården der eierne bodde, på Letnes på Inderøy. Seinere fikk den navnet «Pauline» etter rederens kone. I 1897 ble den ombygd av jektebygger Nils Ovesen i Steinkjer, og den ble da kravellbygd. Fartsområdet var fra Bergen i sør til Arkhangelsk i nord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar