tirsdag 31. juli 2018

Aldri mer frosne vannrør

I dag har de siste metrene av vannrøret fått varmekabel. Det er de metrene som ligger før og etter stoppekranen. Til sammen er det nå tre soner med varmekabler langs vannrøret: 1) Hundre meter varmekabel fra stoppekran ned til kommunal vannledning. 2) Fem meter varmekabel tvinnet utenpå vannrøret i området stoppekran og ved y-kobling for innføring av 100-meterskabelen. 3) Nitten meter kabel fra kjøkken og ut til stoppekran. Denne ligger inni røret og siden de kommer i gitte lengder er det 1-2 meter vannrør uten varmekabel som nå er dekket av varmekabelen som ligger utenpå røret.


Slik ser det nå ut i området med stoppekran og Y-kobling for innføring av 100-meterskabelen.


Her har jeg fylt vann i grøfta for å sjekke at vannledningen har nødvendig fall. Det trengs på vinteren når vannledningen tømmes for vann. Ja vi gjør fortsatt det for å hindre at vannrøret fryser og derav sprekkdannelser i koblingene. En annen grunn for tømmingen er to hytter som ligger lenger oppe i lia og som ikke er dekket av varmekabel. Hadde det bare vært oss to hytter som har varmekabel kunne vi hatt varme på hele vinteren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar