fredag 31. mai 2019

Loke rydder buskas

Loke var flink i dag da han fjernet ganske mye buskas med greinsaks og greinkvern. En del ved fikk han også ordnet som ble lagt til tørking. Pappa Magnus hjelper til.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar