lørdag 29. mai 2021

Grønt glimt ved solnedgang

Grønt glimt er noe som skjer en sjelden gang i det sola går ned. Forholdene for observasjon må selvsagt ligge til rette med skyfritt helt ned til horisonten. I dag så jeg grønt glimt ved solnedgang. De viser seg bare noen får sekunder.


Wikipedia skriver følgende om grønt glimt: "The green flash and green ray are meteorological optical phenomena that sometimes occur transiently around the moment of sunset or sunrise. When the conditions are right, a distinct green spot is briefly visible above the upper rim of the Sun's disk; the green appearance usually lasts for no more than two seconds. Rarely, the green flash can resemble a green ray shooting up from the sunset or sunrise point.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar